مقالات

image
فرماندار اهواز: گرمای هوای تأث...

فرماندار اهواز: گرمای هوای تأثیری در نابودی کرونا ندارد...

تعداد بازدید:61
ادامه خواندن
image
حلقه گمشده خدمات حقوقی

حلقه گمشده خدمات حقوقی

تعداد بازدید:89
ادامه خواندن
image
جایگاه قضات مستقل، بی طرف و دا...

جایگاه قضات مستقل، بی طرف و دارای اهلیت یا صلاحیت قانونی  در دادرسی منصفانه در حقوق ایران و هند

تعداد بازدید:57
ادامه خواندن
image
مقاله مربوط به انواع طلاق و پی...

مقاله مربوط به انواع طلاق و پیامدهای حقوقی آن

تعداد بازدید:98
ادامه خواندن
image
مقاله مربوط به نفقه زوجه

مقاله مربوط به نفقه زوجه

تعداد بازدید:56
ادامه خواندن
image
*اطلاعات حقوقی در خصوص هبه

*اطلاعات حقوقی در خصوص هبه

تعداد بازدید:72
ادامه خواندن