ادامه بازدیدهای سرزده رئیس دستگاه قضا محسنی اژه ای از زندان ها این بار رجایی شهر.

image

ریاست دستگاه قضا محسنی اژه‌ای در دومین بازدید از زندان‌های کشور در کمتر از یک ماه از انتصاب به ریاست دستگاه قضا، بدون اعلام قبلی به زندان رجایی‌شهر کرج در مرکز استان البرز رفت.
رئیس دستگاه قضا در بازدید از قسمت های مختلف زندان از جمله بند زندانیان امنیتی و همچنین بند جرائم خشن ضمن گفتگو نفر به نفر با زندانیان، از نزدیک در جریان، مشکلات و کمبود‌ها و وضعیت آنها  و خواسته‌هایشان آن‌ها قرار گرفت.

رئیس دستگاه قضا نیز از ساختمان اداری زندان رجایی‌شهر نیز بازدید نمود و با ریاست و کارکنان این مجموعه درباره وضعیت کاری آنان و مشکلات و نیازمندی های آنها و همچنین امکانات بهداشتی و خدمات رفاهی و کارگاه‌های کارآفرینی و آموزشی زندان و فعالیت‌های مربوط به اصلاح و تربیت و بازاجتماعی‌شدن مددجویان به گفتگو نشست.