زمان برگزاری و منابع آزمون های مرکز

image

آزمون های وکالت و کارشناسی مرکز نیمه دوم شهریور ماه امسال و به صورت سراسری برگزار خواهد شد.

مطابق اصلاحیه ماده ۱۱ آیین نامه مرکز که به پیشنهاد رئیس مرکز وکلا می باشد و رئیس قوه قضائیه نیز آن را به امضا رسانده است

منابع آزمون عبارتند از :

متون فقه در حد تحریر الوسیله،آیین دادرسی مدنی و کیفری،حقوق مدنی و امور حسبی،حقوق تجارت،حقوق جزای عمومی و اختصاصی،حقوق ثبت و اساسی