عقد قرارداد همکاری موسسه داور عدالت ساعی با موسسه خیریه سپیده پگاه

image

۳۰۰ زن قربانی خشونت خانگی و خانواده های آنها تحت حمایت موسسه حقوقی داور عدالت ساعی قرار گرفتند.

قرارداد همکاری
طبق تفاهم نامه همکاری موسسه حقوقی داور عدالت ساعی که با موسسه خیریه سپیده صبح پگاه به عنوان تنها موسسه حامی زنان تحت خشونت خانگی در استان مرکزی اخیراً منعقد شده است، مددجویان زن تحت خشونت خانگی از این پس می‌توانند از خدمات مشاوره ای و حقوقی موسسه حقوقی داور عدالت ساعی به صورت حضوری و غیرحضوری بهره مند شوند.
خدمات با شرایط ویژه با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه بویژه زنان به عنوان آسیب پذیرترین گروه هدف در شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی  ارائه خواهد شد.
قرارداد همکاری
در همین راستا این موسسه آمادگی خود را برای حمایت از سایر گروههای آسیب پذیر جهت کاهش آسیب های اجتماعی اعلام می کند.
قرارداد همکاری
موسسه حقوقی داور عدالت ساعی با اجرای چنین برنامه هایی قصد دارد   با هدفی متعالی نگرشی دیگر درمسیر حمایت حقوقی بنیان کند .مقصدی که هر صنفی میتواند با تلاش برای برقراری عدالت و  حقوقی برابر سهام دار آن باشد

قرارداد همکاری