دانلود رایگان قراردادها

قراردادها

 قرارداد شرایط عمومی ضوابط اجرایی پیمان های  تأمین کالا و ساخت و نصب  ( PC ) / این...

قیمت
رایگان

قراردادها

قرارداد بیمه تمام خطر /  بیمه تمام خطر پیمانکاران برای جبران خسارت‌های فیزیکی و خسارت‌های جا...

قیمت
رایگان

قراردادها

قرار داد بیمه تمام خطر مقاطعه / هدف اصلی بیمه تمام خطر مقاطعه کاران ارائه تأمینی جامع و کافی در م...

قیمت
رایگان

قراردادها

بیمه آتش سوزی / بیمه آتش سوزی به دو دستۀ پوشش خطرهای اصلی و پوشش خطرهای اضافی تقسیم می شود. البته...

قیمت
رایگان

قراردادها

قرارداد مضاربه / ر اساس ماده 546 قانون مدنی : " مضاربه عقدی است...

قیمت
رایگان

قراردادها

قرارداد مشاركت مدني /قراردادی است که از طریق آن اشخاص حقیقی یا حقوقی سرمایه (مادی یا معنوی) خود ر...

قیمت
رایگان

قراردادها

قرارداد جعاله / قرارداد جعاله کاری قراردادی است که میان کسی که کاری، پروژه‌ای، برنامه‌ای یا موضوع...

قیمت
رایگان

قراردادها

قرارداد فروش اقساطي / در ایران بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای استفاده در امور...

قیمت
رایگان

قراردادها

قرارداد مضاربه / بر اساس ماده 546 قانون مدنی : " مضاربه عقدی است که به موجب آن ا...

قیمت
رایگان

قراردادها

نمونه قرارداد كار/ این قرارداد  برای انجام خدمات در شرکت منعقد شده است 

قیمت
رایگان

قراردادها

هدف اصلی این قرارداد ارزیابی یک سایت اینترنتی است که در نتیجه آن میزان توانایی ش...

قیمت
رایگان

قراردادها

قرارداد پیمانکاری نصب آسانسور از قراردادهای جدید و مهم در عرصه پیمانکاری ساختمان است. اهمیت آن از...

قیمت
رایگان

قراردادها

  • فروشنده هر زمان که صلاح بداند می تواند از ورود و خروج خریدار جلوگیری و توافقنامه را لغو نمای...

قیمت
رایگان

قراردادها

موضوع بیمه آتش سوزی ، تأمین خسارت و جبران زیان‌های مالی و مادی است که بر اثر وقو...

قیمت
رایگان

قراردادها

پیمانکار طرف متعهد قرارداد پیمانکاری قرار دارد. و معمولاً تعهداتی که برعهده متعهد هر قراردادی بار می‌شود، از میزان اختیارات او بسیار بیشتر است.

قیمت
رایگان
دسته‌بندی